Zásady ochrany osobních údajů

Jako provozovatel internetového obchodu PRINCESS JEWELLERY jsme – PRINCESS JEWELLERY S.R.O. – považujeme ochranu údajů za zásadní zájem a rádi bychom zajistili, aby vaše soukromí bylo a zůstalo chráněno po celou dobu používání našeho internetového obchodu.

VŠEOBECNÉ
Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v případě, že udělíte souhlas nebo nám to právní předpisy umožňují zpracovávat a/nebo používat vaše osobní údaje. Za tímto účelem dodržujeme platná zákonná ustanovení o ochraně údajů.

CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE?
Konkrétní informace o osobních a objektivních poměrech konkrétní nebo specifikovatelné osoby. Jedná se zejména o údaje, jako je vaše jméno, vaše adresa, vaše datum narození/věk, vaše pohlaví, vaše telefonní číslo a vaše e-mailová adresa.

PROČ SBÍRÁME, ZPRACOVÁVÁME A VYUŽÍVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?
1. Shromažďujeme, zpracováváme a využíváme osobní údaje pro zpracování vašich objednávek, včetně doručení a služeb spojených s objednávkou
2. Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a využíváme pro zpracování plateb
3. Shromažďujeme, zpracováváme a využíváme osobní údaje k zodpovězení vašich dotazů a dotazů
4. Shromažďujeme, zpracováváme a využíváme osobní údaje pro zasílání našeho newsletteru, pokud jste nám k tomu dali souhlas.

JAKÉ INFORMACE V PROCESU SHROMAŽĎUJEME?
Shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme pouze informace, které zadáte při návštěvě našeho online obchodu nebo nám předáte jiným způsobem. Máte možnost zadržet určité informace – což však může znamenat, že nebudete moci využívat některé z našich nabídek, služeb a funkcí.

SOUHLAS A ODVOLÁNÍ
Při přihlášení k odběru newsletteru PRINCESS JEWELERY S.R.O. používá – s vaším souhlasem – vaše jméno, příjmení a vaši e-mailovou adresu pro vlastní reklamní účely. Jakmile nám udělíte svůj souhlas s používáním, zpracováním a přenosem vašich osobních údajů pro účely zasílání newsletteru nebo pro jiné marketingové účely, můžete jej kdykoli v budoucnu odvolat bez jakéhokoli formálního postupu nebo upozornění. Kromě toho můžete – pokud používáme vaše osobní údaje v zákonem přípustném kontextu pro opatření poštovního marketingu – vznést námitku proti použití těchto údajů. V obou případech nám jednoduše pošlete neformální zprávu poštou na následující adresu:

PRINCESS JEWELLERY S.R.O.
Václavské náměstí 785/28
110 00 Prague
Česká Republika

E-mail: info@princessjewellery.eu

Dále každý newsletter obsahuje odkaz, pomocí kterého se můžete odhlásit z odběru newsletteru.

Po obdržení vašeho odvolání nebo odvolání přestaneme příslušné údaje používat, zpracovávat a předávat pro jiné účely než pro zpracování vaší objednávky/objednávky a také vám přestaneme zasílat jakékoli další reklamní materiály, včetně našich katalogů.

PŘEDÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍM STRANÁM?
Pro optimální zpracování vaší objednávky může být také nutné předat vaše osobní údaje třetím stranám, například našim logistickým partnerům, aby mohli vaši objednávku/objednávky zpracovat k odeslání.

Při používání nástrojů žadatele platí samostatná ustanovení o ochraně údajů žadatele.

Zaručujeme, že jinak nebudeme vaše osobní údaje předávat třetím stranám, pokud k tomu nebudeme mít zákonnou povinnost nebo pokud jste nám k tomu nedali svůj předchozí souhlas.

Údaje předané třetím stranám jsou těmito třetími stranami využívány výhradně k plnění povinností nebo úkolů, které jim byly přiděleny.

JAK DLOUHO JSOU DATA ULOŽENA?
Pouze po dobu, po kterou jsou nutné pro zpracování našich služeb, nebo po dobu, po kterou je zákonná ustanovení ukládají.

JAK VAŠE ÚDAJE CHRÁNÍME?
Zavádíme technická a organizační opatření, která chrání vaše osobní údaje před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření pravidelně přizpůsobujeme aktuálnímu stavu techniky.

ŘADĚNÍ DAT POMOCÍ COOKIES
Používáme cookies (malé textové soubory, které se ukládají na pevný disk vašeho počítače), abychom vám zjednodušili navigaci. Zobrazení košíku na celém webu můžete používat pouze pomocí těchto cookies relace – a pohodlně si přečíst, kolik produktů je aktuálně ve vašem košíku a aktuální celkovou hodnotu vašeho nákupu.
Když navštívíte naše webové stránky, automaticky také shromažďujeme technické a statistické údaje o využívání PRINCESS JEWELERY S.R.O. internetový obchod nastavením cookies. To zahrnuje následující údaje:
1. IP adresa
2. Typ a verze prohlížeče
3. Webové stránky, ze kterých nás navštěvujete
4. Vámi používaný operační systém
5. Datum a čas vašich návštěv jednotlivých Webových stránek
6. Informace týkající se přidělení vaší návštěvy a/nebo objednávky s marketingovým kanálem

Tyto údaje se používají k trvalému zlepšování našich webových stránek a jsou výhradně statisticky a anonymně vyhodnocovány. Pokud si nepřejete, aby byly cookies používány, ujistěte se, že váš prohlížeč blokuje používání cookies. Rádi bychom však upozornili, že v takových případech možná nebudete moci využívat všechny funkce nabízené naším internetovým obchodem.

COOKIES TŘETÍCH STRAN
Ke zlepšení našich služeb využíváme služby třetích stran a tyto služby používají své vlastní soubory cookie.
Služby třetích stran, které jsou využívány na PRINCESS JEWELERY S.R.O. internetový obchod a které mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, jsou:
1. Google Analytics (používá se pro statistickou analýzu návštěv)
2. Tawk (používá se pro online chat na našem webu)
3. Facebook Pixel (používá se pro Facebook remarketing/retargeting)

ODKAZY NA EXTERNÍ WEBOVÉ STRÁNKY
Společnost PRINCESS JEWELLERY S.R.O. Webové stránky a toto prohlášení o ochraně údajů zahrnují odkazy na externí webové stránky, jejichž obsahem PRINCESS JEWELERY S.R.O. nemá žádný vliv. Z tohoto důvodu společnost PRINCESS JEWELLERY S.R.O. nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah, povahu spolehlivosti těchto externích webových stránek. Umístění odkazů nezahrnuje žádnou podporu nebo schválení informací nebo služeb nabízených na příslušných webových stránkách. Příslušný poskytovatel nebo hostitel webových stránek je výhradně odpovědný za obsah propojených webových stránek.

KDE MŮŽETE ZÍSKAT INFORMACE O VAŠICH DATA U NÁS ULOŽENÝCH?
Máte právo kdykoli požadovat bezplatné informace týkající se vašich osobních údajů uložených u nás. Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo byly uloženy z nesprávných důvodů, rádi uvedené údaje opravíme, zablokujeme nebo vymažeme. Zde vás laskavě žádáme, abyste nás informovali o jakýchkoli změnách vašich osobních údajů. V případě, že si přejete obdržet informace o svých osobních údajích nebo máte dotazy týkající se ochrany údajů, napište prosím na:PRINCESS JEWELLERY S.R.O.
Václavské náměstí 785/28
110 00 Praha
Česká Republika

E-mail: info@princessjewellery.eu

ZMĚNY TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ
Vyhrazujeme si právo prohlášení o ochraně údajů podle potřeby změnit nebo doplnit. Veškeré změny/dodatky zveřejníme na těchto webových stránkách. Z tohoto důvodu vás laskavě žádáme, abyste pravidelně navštěvovali webové stránky a informovali se o nejnovějším stavu prohlášení o ochraně údajů.


Legal notice

Princess Jewellery s.r.o.
Václavské náměstí 785/28
110 00 Praha
Česká Republika

E-mail: info@princessjewellery.eu

Disclaimer

1. Obsah
Autor si vyhrazuje právo nenést odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost týkající se škod způsobených použitím jakýchkoli poskytnutých informací, včetně informací, které jsou neúplné nebo nesprávné, budou proto zamítnuty.
Všechny nabídky jsou nezávazné a nezávazné. Části stránek nebo kompletní publikace včetně všech nabídek a informací může autor bez zvláštního oznámení rozšířit, změnit nebo částečně či úplně smazat.

2. Doporučení a odkazy
Autor není odpovědný za žádný obsah, na který odkazuje nebo na něj odkazuje z jeho stránek – pokud si není plně vědom nezákonného obsahu a nebyl by schopen zabránit návštěvníkům jeho stránek v prohlížení těchto stránek. Dojde-li v důsledku použití zde uvedených informací k jakékoli škodě, může být odpovědný pouze autor příslušných stránek, nikoli ten, kdo na tyto stránky odkazoval. Autor dále neručí za žádné příspěvky nebo zprávy publikované uživateli diskusních fór, knih návštěv nebo mailing listů uvedených na jeho stránce.


3. Autorská práva

Autor měl v úmyslu nepoužít pro publikaci žádný materiál chráněný autorským právem nebo, pokud to není možné, uvést autorská práva k příslušnému objektu.
Autorská práva na jakýkoli materiál vytvořený autorem jsou vyhrazena. Jakékoli rozmnožování nebo použití objektů, jako jsou diagramy, zvuky nebo texty v jiných elektronických nebo tištěných publikacích, není bez souhlasu autora povoleno.

4. Zásady ochrany osobních údajů
Je-li dána příležitost k zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jméno, adresy), vkládání těchto údajů probíhá dobrovolně. Využívání a placení všech nabízených služeb je povoleno - je-li to zatím technicky možné a přiměřené - bez uvedení jakýchkoli osobních údajů nebo pod zadáním anonymizovaných údajů nebo aliasů. Použití zveřejněných poštovních adres, telefonních nebo faxových čísel a e-mailových adres pro marketingové účely je zakázáno, pachatelé rozesílající nevyžádané spamy budou potrestáni.

5. Právní platnost tohoto vyloučení odpovědnosti
Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, na kterou jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou zákonné nebo správné, zůstává obsah nebo platnost ostatních částí touto skutečností neovlivněna.