Zásady ochrany osobních údajů GDPR

.

Zásady ochrany osobních údajů GDPR

Naše zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 19. října 2022.

Tato zásada ochrany osobních údajů popisuje naše postupy a postupy v oblasti sběru, používání a zveřejňování vašich informací, když používáte službu, a informuje vás o vašich právech na ochranu soukromí a o tom, jak vás zákon chrání.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování služby. Použitím služby souhlasíte se sběrem a používáním informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Tato zásada ochrany osobních údajů byla vygenerována pomocí šablony zásad ochrany osobních údajů GDPR od společnosti TermsFeed.

Výklad a definice

Výklad

Slova, jejichž počáteční písmeno je velké, mají významy definované za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam, ať už se objevují v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely této zásady ochrany osobních údajů:

"Účet" znamená jedinečný účet vytvořený pro vás k přístupu k naší službě nebo částem naší služby.

"Společnost" (označovaná jako "Společnost", "My", "Nás" nebo "Naše" v této smlouvě) odkazuje na princessjewellery.cz.

Pro účely GDPR je společnost řadičem dat.

"Země" odkazuje na Českou republiku.

"Cookies" jsou malé soubory umístěné na vašem počítači, mobilním zařízení nebo jakémkoli jiném zařízení webovou stránkou, která obsahuje podrobnosti o vaší historii prohlížení této webové stránky mezi mnoha jejími použitími.

"Řadič dat" pro účely GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) se odkazuje na společnost jako právní osobu, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

"Přístroj" znamená jakékoli zařízení, které může přistupovat k službě, jako je počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.

"Osobní údaje" jsou jakékoli informace, které se vztahují k určenému nebo určitelnému jedinci.

Pro účely GDPR znamenají osobní údaje jakékoli informace týkající se vás, jako je jméno, identifikační číslo, umístění dat, online identifikátor nebo jeden nebo více specifických faktorů týkajících se fyzické, fyziologické, genetické, mentální, ekonomické, kulturní nebo sociální identity.

"Služba" se odkazuje na webovou stránku.

"Poskytovatel služeb" znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která zpracovává data jménem společnosti. Odkazuje se na třetí strany nebo jednotlivce zaměstnané společností k usnadnění služby, poskytování služby jménem společnosti, provádění služeb souvisejících se službou nebo asistenci společnosti při analýze, jak je služba používána. Pro účely GDPR jsou poskytovatelé služeb považováni za zpracovatele dat.

"Údaje o používání" odkaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Typy sbíraných dat

Osobní údaje

Při používání naší služby vás můžeme požádat o určité osobní identifikační informace, které lze použít k vašemu kontaktování nebo identifikaci. Mezi osobní identifikační informace mohou patřit, ale nejsou omezeny na:

E-mailová adresa

Jméno a příjmení

Telefonní číslo

Adresa, stát, provincie, PSČ, město

Uživatelská data

Uživatelská data jsou sbírána automaticky při používání služby.

Mezi uživatelská data mohou patřit informace jako například internetová adresa vašeho zařízení (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které navštívíte, datum a čas vaší návštěvy, doba strávená na těchto stránkách, unikátní identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Při přístupu k službě prostřednictvím mobilního zařízení můžeme sbírat určité informace automaticky, včetně, ale neomezeně, typu mobilního zařízení, jedinečného identifikátoru vašeho mobilního zařízení, IP adresy vašeho mobilního zařízení, operačního systému vašeho mobilního zařízení, typu mobilního internetového prohlížeče, unikátních identifikátorů zařízení a dalších diagnostických dat.

Můžeme také sbírat informace, které váš prohlížeč odesílá při návštěvě naší služby nebo při přístupu k službě prostřednictvím mobilního zařízení.

Sledovací technologie a cookies

Používáme cookies a podobné sledovací technologie k sledování aktivity naší služby a ukládání určitých informací. Používané sledovací technologie jsou beacony, tagy a skripty k shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze naší služby. Používané technologie mohou zahrnovat:

Cookies nebo prohlížečové cookies. Cookie je malý soubor umístěný na vašem zařízení. Můžete svému prohlížeči přikázat odmítnout všechny cookies nebo indikovat, když je odeslán cookie. Pokud však cookies nepřijmete, nemusíte být schopni používat některé z nich.